fbpx
  • Ärrvävnadsbehandling

Ärrvävnadsbehandling

Att bilda ärr är kroppens naturliga respons för att läka ett sår, oavsett om såret uppkommit på grund av skada eller operation. Ärrvävnad har inte samma struktur som hud. Den är mindre elastisk och kan därför orsaka stelhet, begränsad rörlighet och smärta. Ärr går dessutom oftast djupare än huden och påverkar bindväv, muskler, nerver och cirkulation.

Ärrvävnadsbehandlingen lossar på ärrvävnaden och gör ärret mer elastiskt och följsamt. Den kan göras på alla typer av operationsärr och ärr från skador, även brännskador. Tekniken har även bra effekt på frozen shoulder, plantar fasciit, muskelbristningar samt ärr från vaccinationer. Vi kan behandla ärr för att förbättra både funktion och utseende.

Ärrvävnadsbehandling kan:

  • Förbättra nervfunktion, inklusive domning, smärta och överkänslighet
  • Öka rörlighet och rörelseomfång
  • Förbättra cirkulationen och blod- och lymfflöde
  • Minska risken för långvariga problem på grund av restriktioner och spänningar i fascian
  • Minska ärrets synlighet – ljusare, slätare, mer elastiskt
  • Minska muskelkramper
  • Förbättra idrottsprestationer
  • Minska emotionella och psykiska besvär som orsakats av ärret

Ärrvävnadsbehandlingen kan göras både på nya ärr och ärr som är flera år gamla. Det ska dock ha gått minst 8 veckor sedan operationen/skadan och ärret ska vara läkt.

Boka din ärrvävnadsbehandling

Under första besöket för ärrvävnadsbehandling kommer terapeuten ställa frågor om ärret, hur det uppkom och hur det påverkar dig. Terapeuten gör även en del tester för att få en uppfattning om hur ärret påverkar t ex rörlighet och känsel.

Själva behandlingen kan vara mellan 10-30 min. Om kroppen reagerar starkt på behandlingen kan den bli kortare.

Hur många behandlingar som behövs beror på ärrets storlek, djup och påverkan. För vissa ärr räcker en eller två behandlingar, medan andra ärr kräver fler. Man kan jobba på flera ärr vid samma tillfälle så länge du och din kropp klarar det. Annars behandlas ett ärr per tillfälle. Stora ärr kan även behövas delas upp på flera tillfällen.

Under återbesöken fortsätter terapeuten att jobba på dina ärr utifrån hur de svarade på första behandlingen. Tester kan upprepas för att se utvecklingen.

Själva behandlingen kan vara mellan 5-20 min. Om kroppen reagerar starkt på behandlingen kan den bli kortare.

Hur många behandlingar som behövs beror på ärrets storlek, djup och påverkan. För vissa ärr räcker en eller två behandlingar, medan andra ärr kräver fler. Man kan jobba på flera ärr vid samma tillfälle så länge du och din kropp klarar det. Annars behandlas ett ärr per tillfälle. Stora ärr kan även behövas delas upp på flera tillfällen.

Om ärr
Även om inte alla ärr orsakar problem så gör många det. Det vi ser på huden av ett ärr är ofta bara toppen på ett isberg då ärr även påverkar fascia och bindväv, muskler, nervsystem, cirkulation och energiflöde.

Hur mycket ett ärr påverkar är olika från fall till fall och beror på hur ärret kom till, om det var en traumatisk händelse, hur ärret läkte, vilken riktning ärret har, och var på kroppen ärret sitter. Man kan ha besvär som man inte kopplar ihop med ärret, t ex dålig känsel eller överkänslighet, domningar, stickningar, svullnad, minskad cirkulation, muskelsvaghet, svullnad och smärta i en helt annan del av kroppen, samt emotionell påverkan.